JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Štandardné kurzy

Cieľová skupina:
Kurzy sú určené pre mládež a dospelých, pre úplných začiatočníkov aj pokročilých.

Charakteristika kurzov:

  • kurzy sú zamerané na štúdium všeobecného jazyka
  • komplexne rozvíjajú všetky jazykové zručnosti (čítanie, písanie,počúvanie a rozprávanie)
  • prebiehajú polointenzívnou formou v popoludňajších hodinách
  • vyučujeme interaktívnymi komunikačnými metódami
  • používame najmodernejšie učebnice s množstvom doplnkových materiálov
  • kombinácia výučby so zahraničným lektorom
  • kvalifikovaní, skúsení lektori a profesionálny prístup sú zárukou kvality výučby

Zaradenie do vedomostného stupňa:
Záujemcovia o štúdium sú zaraďovaní do príslušných vedomostných stupňov na základe výsledku vstupného testu. Štúdium je rozdelené do 7.vedomostných stupňov. Bezplatný vstupný test je povinný pre všetkých uchádzačov, nevzťahuje sa len na úplných začiatočníkov a čerstvých držiteľov medzinárodných certifikátov.

Ročník Učebnica Úroveň Certifikačné skúšky
I. Základný stupeň – elementárna úroveň ovládanie jazyka
1. Themen aktuell 1 A1 Start Deutsch 1
2. Themen aktuell 2 A2 Start Deutsch 2
II. Stredný stupeň – samostatné ovládanie jazyka
3. Themen aktuell 3 B1 Goethe-Zertifikat B1
4. em Bruckenkurs B2 Goethe-Zertifikat B2
5. em Hauptkurs B2 Základná štátna jazyková skúška
III. Vyšší stupeň – kompetentné ovládanie jazyka
6. em Abschlusskurs C1 Goethe-Zertifikat C1
Všeobecná štátna jazyková skúška
7. Auf neuen Wegen C2 Goethe-Zertifikat C2 GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom)

Ukončenie kurzov:
Celoročné kurzy sú ukončené záverečným postupovým testom a obdržaním certifikátu jazykovej školy o ukončení daného ročníka. Postup do vyššieho ročníka je možný len na základe úspešného absolvovania záverečného testu. Kurzy je možné ukončiť aj medzinárodnými certifikačnými alebo štátnymi jazykovými skúškami. Tieto skúšky sú dobrovoľné a nie sú podmienkou ďalšieho pokračovania v štúdiu v JŠ Progres.

Rozvrh výučby:
Utorok alebo štvrtok 17.15 – 18.45

Frekvencia výučby:
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny 4–6 účastníci v skupine prezenčne alebo online

Cena:
159,00 € / 1. školský polrok (poplatok zahŕňa 32 vyučovacích vyučovacích hodín)
159,00 € / 2. školský polrok (poplatok zahŕňa 33 vyučovacích vyučovacích hodín)

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup