JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Ďalšie jazyky

Šanca pre každého naučiť sa ďalšie svetové jazyky!

Francúzsky, španielsky a ruský jazyk v miniskupinách


  • miniskupiny sú ideálny spôsob ako sa učiť jazyk intenzívnejšie než v bežných kurzoch
  • poskytujú široký priestor na komunikáciu a zlepšenie sa v konverzácii v cudzom jazyku
  • sú určené pre všetky vekové kategórie od začiatočníkov až po pokročilých
  • sú tvorené 2 – 6 účastníkmi, ktorí sú na rovnakej jazykovej úrovni
  • komplexne rozvíjajú všetky jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie)
  • nové frázy sa naučíte rýchlo a v cudzine nebudete mať problém komunikovať
  • vytvárame autentické cudzojazyčné prostredie plné aktivít, podnetov a inšpirácií
  • využívame najnovšie pozntaky zo sveta jazykového vzdelávania
  • kvalifikovaní lektori so skúsenosťami zo zahraničia a profesionálny prístup sú zárukou kvality výučby

Zaradenie do vedomostného stupňa: Záujemcovia o štúdium sú zaraďovaní do príslušných vedomostných stupňov na základe výsledku vstupného testu. Bezplatný vstupný test je povinný pre všetkých uchádzačov, nevzťahuje sa len na úplných začiatočníkov a držiteľov medzinárodných certifikátov.

Ukončenie kurzov: Celoročné kurzy sú ukončené záverečným postupovým testom a získaním certifikátu jazykovej školy o ukončení daného ročníka. Postup do vyššieho ročníka je možný len na základe úspešného absolvovania záverečného testu. Kurzy je možné ukončiť aj medzinárodnými certifikačnými alebo štátnymi jazykovými skúškami. Tieto skúšky sú dobrovoľné a nie sú podmienkou ďalšieho pokračovania v štúdiu v JŠ Progres.

Rozvrh výučby:
Utorok a štvrtok
Prvá smena: 16.00 – 17.00
Druhá smena: 17.10 – 18.10

Frekvencia výučby:
2 x týždenne 2 vyučovacie hodiny

Cena:
5 – 6 € / 1 osoba za 1/ 60 min hodinu

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup