JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Zápis

Z Á P I S :

do jazykových kurzov v školskom roku 2023/24

bude zápis prezenčne organizovaný od 5.9. do 20.9.2023

od 14.00 do 17.00 hod

v budove III.ZŠ P.Jilemnického 1035/2, Zvolen

Počas letných prázdnin bude zápis prebiehať online:

Online prihláška do jazykovej školy

1. polrok školský rok sa začne 26.9.2023

V školskom roku 2023/24 organizujeme nasledovné jazykové kurzy

pre deti, mládež aj dospelých:

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Francúzsky jazyk

Španielsky jazyk

Miesto zápisu:
JŠ Progres, ul. P. Jilemnického 2 (budova III. ZŠ), Zvolen (mapka)

Fakturačné údaje:
Jazyková škola Progres
P.Jilemnického 2

960 06 Zvolen
ICO: 34704914
DIC: 1029620900 Nie sme platcom DPH.

Pri platbe prevodným príkazom alebo cez internet banking uvádzajte nasledovné údaje:
Názov účtu: Jazyková škola Progres
Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2626 48 0041/1100
IBAN SK02 1100 000­0 0026 2648 0­041
Špecifický symbol: nepovinný údaj
Účel platby: priezvisko a meno poslucháča

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup